EDUKACJA
ROZWÓJ
KSIĄŻKA
SZTUKA

Od 2015 roku Fundacja Fabryka Inspiracji angażuje się w działania na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, oświaty, wychowania oraz kultury i sztuki, a w szczególności promocję czytelnictwa poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze.

NASZE PROJEKTY

O NAS

Od 2015 roku Fundacja Fabryka Inspiracji angażuje się w działania na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, oświaty, wychowania oraz kultury i sztuki, a w szczególności promocję czytelnictwa poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze.
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, oświaty I wychowania oraz kultury i sztuki, a w szczególności:


  1. promocja czytelnictwa
  2. poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze,
  3. pielęgnowanie świadomości obywatelskich w obrębie zagadnień związanych z kulturą i sztuką, a zwłaszcza z literaturą,
  4. propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze kultury i sztuki, w tym zwłaszcza na rynku książki,
  5. rozwój i upowszechnienie wiedzy o kulturze i sztuce, a zwłaszcza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie poligrafii,
  6. rozwój i eksport branży poligraficznej.

PROJEKTY

...
FESTIWAL KSIĄŻKI OPOLE

Rok rocznie ponad 15 tysięcy uczestników bierze udział w licznych wydarzeniach festiwalowych: targach książki, spotkaniach autorskich, warsztatach i koncertach. Tradycja trzydniowego festiwalu wiąże się z koncertami, spotkaniami autorskimi (około 40) i wystawcami Festiwalu Książki Opole (80 wystawców), jest pierwszą w Polsce tego typu imprezą, która promuje czytelnictwo poprzez muzykę.

Przejdź
...
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Innowacyjny projekt w postaci konferencji i książeczki pt. Zrównoważony Rozwój wydanej w dwóch językach polskim i czeskim. Książeczka mówi o zachowaniu równowagi miedzy postępowaniem człowieka i konsumpcją, a ochroną środowiska na podstawie 12 celów ONZ. Projekt skierowany jest dla dzieci w Polsce i Czechach. Projekt skupia się na uświadamianiu, edukowaniu i praktycznych metodach zrównoważonego rozwoju oraz osiąganiu ważnych 12 celów ONZ.

Przejdź
...
MAMY DOŚWIADCZENIE

Mamy doświadczenie w organizowani wydarzeń pożytku publicznego. Organizowaliśmy Wielki Test Wiedzy o Opolu w celu uczczenia osiemsetlecia miasta. Organizowaliśmy spotkanie branżowe "Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe poprzez wykorzystanie Funduszów Europejskich" oraz konferencje "Młodzi i innowacyjni - inwestycje w Fundusze Europejskie dla przyszłości" organizowane w ramach programu "Wspólnie o Funduszach Europejskich" z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

KONTAKT

FUNDACJA FABRYKA INSPIRACJI.PL
Ul. Niedziałkowskiego 8-12
45-085 Opole
NIP 7543102582

fabrykainspiracji
@fabrykainspiracji
www.fabryka-inspiracji.pl
...

Prezes Bartosz Mazurkiewicz


...
Wiceprezes Judyta Gralka

Tel. 504 393 244
[email protected]